Uw Privacy bij Brandstofverbruik

brandstofverbruik

E10 € 1,436 Super 98 € 1,533
LPG € 0,55 Diesel B7 € 1,420
CNG € 0,97 AdBlue € 0,58
Login  

gdpr 3438462 640

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens zijn van groot belang voorBrandstofverbruik. Het is daarmee vanzelfsprekend dat met uw gegevens op een verantwoordelijke wijze wordt omgegaan. Bij de verzameling van uw gegevens houden wij ons daarom keurig aan de bepalingen van het privacyrechten die gelden in België en Nederland.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u te identificeren, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Slechts op enkele momenten zullen wij u vragen deze gegevens aan ons te verstrekken. Dit gebeurd uisluitend wanneer dit voor de werking van de website of bij een eventuele promotie van belang is. Brandstofverbruik stuurt u NOOIT een email met het verzoek voor welke informatie dan ook. Ga nooit op deze mails in. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover de wet dit toestaat, of indien u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.


Het staat u altijd vrij te beslissen of u ons informatie wilt geven en zo ja, welke informatie.

Social Plugins van Facebook

Wij maken gebruik van de Social Plugins van facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of het bijschrift "Facebook Social Plugin". Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, wordt uw Facebook informatie informatie onder uw Facebook-account gedeeld. U bepaald zelf of u wel of niet met Facebook werkt door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare knoppen met het Facebook logo of in de Facebook Stijl doorgaans te herkennen aan het Facebook Blauw en de vermeldingen 'vind ik leuk' of 'delen'. Gegevens voor de behandeling van persoonlijke gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten vindt op in de informatie over gegevensbescherming van Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Social Plugins van Twitter Wij maken gebruik van de Social Plugins van twitter.com, beheerd door twitter Inc.,

1355 Market St. (btwn 9th & 10th), San Francisco, CA 94103, USA. De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het bijschrift "Twitter Social Plugin". Als u tegelijkertijd bij Twitter bent ingelogd, wordt uw Twitter informatie informatie onder uw Twitter-account gedeeld. U bepaald zelf of u wel of niet met Twitter werkt door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare knoppen met het Twitter logo of in de Twitter Stijl doorgaans te herkennen aan het vogeltje. Gegevens voor de behandeling van persoonlijke gegevens door Twitter en uw desbetreffende rechten vindt op in de informatie over gegevensbescherming van Twitter (https://twitter.com/privacy).


Social Plugins van Google

Wij maken gebruik van de "+1"-knop van het sociale netwerk van Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is herkenbaar aan het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Door gebruik te maken van deze knoppen gaat u akkoord met de voorwaarden van Google Plus. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik hiervan door Google alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google via de "+1"-interface: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen. Indien het IP-adres op deze website echter anoniem is gemaakt, wordt uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren door Google afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en voor het leveren van overige diensten aan de beheerder van de website, die samenhangen met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres van uw browser, dat in het kader van Google Analytics is overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen met een betreffende instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gestuurd en door Google worden bewerkt. Hiervoor kunt u onder de volgende link de beschikbare browserplug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gegevens in serverlogboek en cookies

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden de gegevens van uw bezoek (zoals de datum het tijdstip van het bezoek, de geopende pagina's, het browsertype en besturingssysteem) in een tijdelijk logboekbestand opgeslagen. De opslag van dergelijke logboekgegevens is absoluut noodzakelijk om technische redenen en om het systeem te kunnen beveiligen. Dergelijke gegevens worden anoniem geëvalueerd, uitsluitend voor statistische doeleinden en zodat de serviceproviders die in opdracht van ons werken de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet kunnen verbeteren. Geen van de gegevens in het serverlogboek worden aan persoonlijke gegevens gekoppeld. Geen van de gegevens in het serverlogboek worden gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Wij gebruiken cookies op bepaalde webpagina's om onze internetaanwezigheid op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren en zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen, waar ze beschikbaar blijven om later te worden opgehaald; deze cookies stellen u in staat om gebruik te maken van onze online aanbiedingen. Wij gebruiken cookies voor de duur van uw bezoek aan onze webpagina's, bijvoorbeeld om de inhoud van uw winkelwagen op te slaan. Nadat u uw bezoek hebt beëindigd en de webbrowser die u hebt gebruikt hebt afgesloten, worden de cookies afhankelijk van uw instellingen verwijderd.


Bewaartijd van gegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de verlening van onze diensten, of zolang wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

Uw toestemming intrekken

U kunt de door u gegeven toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de toekomst intrekken. In dit geval worden uw gegevens direct verwijderd in de mate waarin hierom wordt gevraagd of wordt verder gebruik van uw gegevens geblokkeerd. U wordt verzocht wensen hierover per email of per post te sturen naar onderstaande adres.

 

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Brandstofverbruik.com

Processiestraat 18

B-3583 Paal-Beringen

België


De inhoud van het huidige privacybeleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Wij behouden ons daarom te allen tijde het recht voor om dit beleid te wijzigen. Wij publiceren de gewijzigde versie van dit privacybeleid op dezelfde plaats. Lees daarom bij uw volgende bezoek het privacybeleid opnieuw.