Accijns berekenen

brandstofverbruik

E10 € 1,436 Super 98 € 1,533
LPG € 0,55 Diesel B7 € 1,420
CNG € 0,97 AdBlue € 0,58
Login  

Belasting op brandstof in België


Aantal getankte liters
Invalid Input

Wat heb je getankt?
Welk product?


Betaalde totaalprijs
Vul uw betaalde totaalprijs in

 
De Raffineerderij produceert de benzine voor*
Invalid Input

En draagt zorg voor de inkoop van de olie, de raffinagekosten, het transport, de marketing, etc,.. Dit is het deel waar de prijsschommeling aan de pomp vandaan komt.

De pomphouder krijgt slechts*
Invalid Input

Hieruit worden àlle kosten betaald die gemoeid zijn met de verkoop van de brandstoffen aan de pomp. Huur, personeel, onderhoud, lokale marketing, etc. worden hier van betaald

Totaal betaalde accijns en voorraadheffing
Invalid Input

Betaalde BTW
Invalid Input

Totaal betaalde belastingen
Invalid Input