Gas

brandstofverbruik

E10 € 1,436 Super 98 € 1,533
LPG € 0,55 Diesel B7 € 1,420
CNG € 0,97 AdBlue € 0,58
Login  

Mercedes-Benz Natural Gaz logo


CNG is aardgas onder druk (compressed natural gas).

CNG wordt meestal gemaakt van aardgas met behulp van en compressor te comprimeren tot een druk van ongeveer 200 bar. Vloeibaar aardgas wordt op een andere manier omgezet. Deze wordt dan vloeibaar verpompt en op de gewenste druk verdampt. Door aardag te comprimeren neemt het minder ruimte in beslag.

CNG is een alternatief voor benzine of diesel. Een aardgasvoertuig stoot minder fijnstof uit. Doordat het een fossiele brandstof is is het niet echt duurzaam.

Om op aardas te kunnen rijden kan een voertuig omgebouwd worden of een aardgasvoertuig kopen. De motor draait meestal stiller door gebruik van aardgas.

 

CNG brandstof is alleen te verkrijgen bij een CNG tankstation.

 

Er zijn personenauto's die zowel op benzine en aardgas rijden, dit noemen we bifuel.

Personenauto's die alleen op aardgas rijden heten monofuel.

Zowel benzine-auto's en en diesel-auto's kunnen omgebouwd worden. Echter is een diesel-auto minder gebruikelijk omdat aardgas niet vanzelf ontbrand integenstellng tot diesel. Er moet dus gezorgd worden dat de aardgas ontstoken wordt. Dit kan op 2 manieren namelijk een ontstekingsinstallatie of gebruikmaken van de bestaande dieselinspuiting  waar een kleine hoeveelheid diesel wordt gebruikt om de verbranding van het aardgas in gang te zetten.

 

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas. Meer bekend onder de naam autogas.

dotAutogas bestaat uit propaan en butaan. De buitentemperatuur heeft een grote invloed van de verhoudingen hoe deze gemengd wordt. Hoe hoger de temperatuur hoe meer butaan er gebruikt wordt. Dit komt omdat butaan bij een lage termperatuur niet genoeg verdampt.

Autogas is een schonere brandstof dan benzine of diesel. Dit komt omdat het gelijkmatiger verbrand waardoor er schonere uitlaatgassen uitgestoten wordt. Wel heb je met LPG een iets hogere brandstofverbruik zo'n 10 tot 20%.

Een LPG-tank is sterker dan een benzine-tank en zijn voorzien van een afsluiting van de gasstroom wanneer er een scheur in de gasleiding ontstaat.

In Belgie zijn lpg-voertuigen in ondergrondse parkeergarages en tunnels om veiligheidsredenen niet toegelaten.

LPG brandstof is in Nederland alleen te verkrijgen bij een tankstations die niet in de directe omgeving van woningen liggen.