Wetgeving

brandstofverbruik

E10 € 1,436 Super 98 € 1,533
LPG € 0,55 Diesel B7 € 1,420
CNG € 0,97 AdBlue € 0,58
Login  

Als gevolg van de lage diesel- en benzineprijzen tijdens de Corona crisis is de kilometervergoeding voor het komende jaar verlaagd naar 0,3653 euro per kilometer. Dit was afgelopen jaar nog 0,3542 euro per kilometer. Het nieuwe tarief geldt tot 30 juni 2021.

Nieuwe auto's worden getest op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere stoffen zoals stikstofoxides en fijnstof. Dat is al sinds de jaren 70 zo.

Benzine Namen

In de brandstofkleppen van alle nieuwe auto's die in Europa geleverd worden zullen voortaan via simpele zwart-wit symbolen aangeven welke brandstoffen er in de auto kunnen. De zelfde set zwart-wit symbolen geeft aan de pomp aan welke brandstof de benzinepomp levert.

Ford Transit Connect

 

Berekening voordeel van alle aard "bedrijfswagens": Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard "bedrijfswagen" berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen in kwestie. Op deze cataloguswaarde wordt een correctiecoëfficiënt toegepast in functie van de ouderdom van de wagen.

Ford Transit Connect

Sinds vorig jaar is er geen CO2-solidariteitsbijdrage meer verschuldigd voor utilitaire voertuigen wanneer die enkel voor beroepsverplaatsingen en voor het afleggen van het woon-werktraject gebruikt worden. Maar pas op! Dit betekent niet dat er geen aangifteplicht is voor deze bedrijfsvoertuigen.