Wetgeving

brandstofverbruik

E10 € 1,327
Super 98 € 1,396
LPG € 0,370
Diesel B7 € 1,337
CNG € 0,910
Login  

Ford Transit Connect

Sinds vorig jaar is er geen CO2-solidariteitsbijdrage meer verschuldigd voor utilitaire voertuigen wanneer die enkel voor beroepsverplaatsingen en voor het afleggen van het woon-werktraject gebruikt worden. Maar pas op! Dit betekent niet dat er geen aangifteplicht is voor deze bedrijfsvoertuigen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bevestigt in de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2015 dat de nummerplaten van de voertuigen weldegelijk in het blok "bedrijfsvoertuig" van de DMFA opgenomen moeten worden. Je moet ze dus wél aangeven.

Definitie

Vanaf het tweede kwartaal 2014 maakt de RSZ in haar administratieve instructies een onderscheid tussen gewone en utilitaire voertuigen.

Een utilitair voertuig is een voertuig dat door de fiscus gekwalificeerd wordt als "echte lichte vracht" en bijgevolg belast wordt op de werkelijke waarde van het voordeel. Zo lezen we op de website van het Beringse LWB.
We hebben het dan over voertuigen met een MTM van 3.500 kg, die aan een reeks technische voorwaarden voldoen. Het gaat dan voornamelijk om Pick-ups, maar ook bijvoorbeeld een voertuig (type bestelwagen) met laadruimte achterin. Als er wettelijk geen passagiers in mogen vervoerd worden.

Gewone voertuigen zijn dan al de andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibus, monovolumes, luxueuze terreinwagens, …).

CO2-solidariteitsbijdrage

Principe

Als je van je baas een bedrijfsvoertuig ter beschikking krijgt dat je ook mag gebruiken voor privéverplaatsingen dan is er een voordeel voor de werknemer. Maar in geval van een utilitair voertuig wordt dit voordeel expliciet uitgesloten uit het RSZ-loonbegrip.
De werkgever is hierop dan weer wel een CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Utilitaire voertuigen
Wanneer je een utilitair voertuig hebt wordt het privégebruik niet zomaar verondersteld. Het kan uiteraard wel worden vastgesteld door de inspectiediensten.

Wanneer je van huis naar het werk gaat en van het werk terug thuis, wordt dat door de RSZ niet meer beschouwd als woon-werkverkeer dat aanleiding geeft tot bijtelling van de CO2-solidariteitsbijdrage.

Belastingdienst

Wanneer men er verder geen zuivere privéverplaatsingen mee aflegt, is de werkgever voor dit type voertuig dus geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Maar de belastingdienst is niet zo soepel als de RSZ. Wanneer de werknemer een utilitair voertuig (echte lichte vracht) ter beschikking heeft en dit niet gebruikt voor de zuivere privéverplaatsingen maar er wel mee naar het werk rijdt, wordt er wél een voordeel van alle aard weerhouden voor de werknemer.

Aangifte aan RSZ

In de DMFA wordt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens die privé gebruikt worden, globaal aangegeven per werkgeverscategorie in het blok "bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon".

Bijkomend is de vermelding van de nummerplaten verplicht in het blok "bedrijfsvoertuig".

Ondanks het feit dat er voor utilitaire voertuigen die enkel gebruikt worden voor het woon-werkverkeer geen CO2-solidariteitsbijdrage verschuldigd is, geldt er toch een aangifteplicht.

In haar administratieve instructies van het eerste kwartaal 2015 meldt de RSZ immers dat de nummerplaten van deze voertuigen ook in het blok "bedrijfsvoertuig" moeten opgenomen worden.

Let op!
Dit geldt enkel voor voertuigen die voor woon-werkverplaatsingen gebruikt worden. Voor voertuigen waarmee uitsluitend beroepsmatig gereden wordt, geldt geen aangifteplicht.

Dit geldt zowel voor werkgevers uit de private als de publieke sector.

Bron: http://lwb-info.be