Nieuws

brandstofverbruik

Euro 95 € 1,64 Diesel € 1,31 Esso Supreme (95) 1,699
Euro 98 € 1,80 Shell Vpower (97) € 1,689 CNG € 0,085
Competition 102 € 1,795 BP Ultimate (98) 1,699
Blue One 95 € 1,619
LPG € 0,57 Total Exellium (98) 1,689
Login  

De stimuleringsmaatregel voor vrachtwagens die op LNG (vloeibaar aardgas) rijden komt te vervallen. De maatregel, die genomen was om bedrijven aan te zetten LNG wagens aan te schaffen levert niet de verwachte milieuvoordelen op.

 

Al vier jaar wordt er 125 euro per duizend kilo LNG beschikbaar gesteld voor vervoersbedrijven die vrachtwagens met LNG aanschaffen. LNG zou vrachtwagens op diesel moeten gaan vervangen. Want zelfs vrachtwagens onder de euro6 norm vervuilde meer. Zo was het idee.

Nu is er nieuw onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de verwachte milieuvoordelen helemaal niet opwegen tegen de investering.

Duitsland nog niet mee

In Duitsland ligt men nog niet wakker van het nieuwe onderzoek. De stimuleringsmaatregelen blijven daar bestaan. De overgang naar CNG en LNG wordt daar nog altijd als een serieus milieuvoordeel gezien.

Bio-LNG wordt wellicht wél gesubsidieerd

Ondanks dat LNG in Nederland onvoldoende milieuvoordeel oplevert, zou groene, nagenoeg niet verkrijgbare LNG wél voldoende presteren. Wanneer de productie hiervan op pijl komt overweegt het kabinet alsnog een teruggaafregeling voor Bio-LNG.