Nieuws

brandstofverbruik

Euro 95 € 1,64 Diesel € 1,31 Esso Supreme (95) 1,699
Euro 98 € 1,80 Shell Vpower (97) € 1,689 CNG € 0,085
Competition 102 € 1,795 BP Ultimate (98) 1,699
Blue One 95 € 1,619
LPG € 0,57 Total Exellium (98) 1,689
Login  
Contact laden bij elektrische auto

De brandstofprijzen zijn eind 2018 snel gedaald. Dit komt voornamelijk door een overschot op de oliemarkt. Dat overschot wordt mede veroorzaakt door het toenemende aantal elektrische auto's.

 

De olieprijs wordt voor een groot deel beïnvloed door het aanbod op de oliemarkt. De afgelopen jaren zagen we grote schommelingen wanneer de VS de productie van schalie-olie opvoerde of wanneer de OPEC de productie beperkte.

Ook nu spelen deze zelfde factoren een rol bij de olie-, en uiteindelijk de brandstofprijs. Olieproducerende landen die zijn aangesloten bij de OPEC hebben baat bij een hogere olieprijs. Dat zorgt voor meer inkomsten. Door een schaarste te creëren stijgt de olieprijs. Maar voor de OPEC zal het in de toekomst al maar moeilijker worden om de prijs hoog te houden.

Door het groeiend aandeel elektrische auto's is er minder vraag naar brandstoffen zoals benzine of diesel aan de pomp. Het terugschroeven van de productie heeft dus steeds minder effect.

Voorlopig heeft de OPEC zijn productiebeperking verlengt tot maart 2019. Maar de effecten hiervan zijn gering. Er wordt een lichte stijging tot rond de 62 dollar voor een vat Brentolie verwacht. Ter vergelijk, in oktober vorig jaar werd nog een piek van 87 dollar genoteerd.

Nog minder produceren zal inhouden dat de OPEC een minder grote speler zal worden en terrein moet afstaan aan o.a. de VS. Het afwegen van die belangen kan voorlopig in het voordeel van de consument uitpakken.

Lees ook: Wie heeft er belang bij een lage olieprijs